Ładniejsza wieś

BĄBLIN. W Bąblinie 15 mieszkańców wsi uporządkowało w minionym tygodniu aleję kasztanową. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy sołtysem a burmistrzem Bukowskim, środki przezna- czone na to przez gminę zostaną przekazane na zakup materiałów do rozbudowy świetlicy.

Stanisław Pakuła jako nowy sołtys Bąblina udowodnił, że jego wizję schludnej wsi można szybko zrealizować. Trwa już naprawa przystanku i ogólne porządkowanie. Stojący, a właściwie leżący przy drodze niedaleko klasztoru krzyż, znów wrócić ma do pionu a sołtys uzyskał nawet obietnicę zakonników, że nie pożałują pieniędzy na farbę, aby go odmalować.

Należy mieć nadzieję, że sołtysowi wystarczy energii i pomocników do realizacji tego co zamierzył, bo Bąblin to wyjątkowo ładna wieś a może być jeszcze ładniejsza.

Podobne artykuły