Ze wsi grupą łatwiej

GMINA OBORNIKI, POZNAŃ.  W drugiej połowie lutego na terenie poznańskiej Areny Krajowe Stowarzyszenie  Promocji Obszarów Wiejskich zorga- nizowało VII Międzynarodowe Targi „Ferma Bydła” oraz „Salon Wozów Paszowych  i Maszyn do Zbioru i Konserwacji Pasz”.

Jest to bardzo specyficzna wystawa przeznaczona dla wyspecjalizowanych producentów rolnych. Zapoznali się z nią także uczniowie Technikum Rolniczego z  Zespołu Szkół w Objezierzu. W wyjeździe do Poznania uczestniczyło 42  rodziców uczniów i absolwentów  Zespołu Szkół  z Objezierza. Kierownikiem grupy był Waldemar  Kwiatkowski z Wymysłowa.

Dzięki wcześniejszemu zgłoszeniu i rejestracji  grupy, uczestnicy otrzymali bezpłatne bilety wstępu, mieli też zagwaran- towany bezpłatny przejazd do Poznania. Ekspozycję tradycyjnie zwiedzili też rolnicy z Chrustowa, Górki, Lulina, Objezierza, Przeciwnicy, Ślepuchowa i Wymy- słowa. Mogli się tam zapoznać z najnowszymi tendencjami w rozwoju produkcji zwierzęcej.

Podobne artykuły