Ryszard Ciszak ponownie prezesem Orkanu

OBJEZIERZE. Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego Orkanu Objezierze dokonano podsumowania działalności klubu w minionych dwóch latach oraz nakreślono plany związane z funkcjonowaniem sekcji piłkarskiej w rundzie rewanżowej sezonu 20006/07.

Wybrano również nowy zarząd. Funkcję prezesa w dalszym ciągu będzie pełnił Ryszard Ciszak. Wiceprezesem został Piotr Kucharski, sekre- tarzem Krzysztof Sroka, skarbnikiem Przemyław Krusicki. Skład zarządu uzupełniają Andrzej Szymański, Janusz Odelga i Błażej Jastrząbek.

Podobne artykuły