Prasa nie ma źle pisać

POWIAT OBORNICKI.  W minionym tygodniu odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Obornickiego. Radni wysłuchali sprawozdań na temat bezpieczeństwa a przedstawionych im przez komendantów policji, straży pożarnej, szefów weterynarii i sanepidu.

Ustalono wysokość opłat za usuwanie z dróg pojazdów mechanicznych, przyczep i rowerów. Kazimierz Zieliński oponował przeciw 100 zł opłacie za usuniecie roweru. W jego opinii stawka będzie często wyższa od ceny roweru a do tego trzeba dodać jeszcze 15 zł dziennie za przetrzymanie go na parkingu. Proponował by taki rower przepadał w całości. Jego głos przepadł jednak w głosowaniu.

Przewodniczący Okpisz przestrzegł prasę, by nie pisała źle o szpitalu i powiecie, bo Warszawa to przeczyta i szpital lub powiat nam rozwiąże. Radni przyjęli uchwałę o składzie Rady Społecznej szpitala. Przy okazji tego tematu radny Kuźniak usiłował się dowiedzieć, gdzie kierować pacjentów poszkodowanych przez obornicki szpital, którzy proszą go o pomoc. W kolejnym numerze gazety wrócimy do poszczególnych tematów.

Podobne artykuły