Nowy sołtys Wymysłowa

WYMYSŁOWO. Na zebranie sołeckie sprawozdawczo wyborcze do świetlicy w Wymysłowie przybyło 25 osób.

To wysoka, jak na małą wieś frekwencja a mogła ją spowodować też wieść, o planach zmiany sołtysa. Marian Rajkowski piastujący swój urząd od 28 lat powitał gości a w tej liczbie radnego Andrzeja Walkowskiego i Bogdana Bukowskiego. Po organizacyjnym wstępie przystąpiono do części najważniejszej.

Zgłoszono nowego kandydata na gospodarza wsi, Piotra Hoffmana, ogrodnika, hodowcę i znawcę róż a do tego człowieka, który przybył do Wymysłowa stosunkowo niedawno. Pan Rajkowski się chwilę wahał, ale po słowach żony „przegrasz, to przegrasz Marian”, też stanął do wyborów.

Piotr Hofman zaprezentował program swych przyszłych zamierzeń. Była to potrzeba kontynuacji budowy i podnoszenia standardu świetlicy, która jednoczy wieś i może na siebie zarobić. Potrzeba budowy boiska do siatkówki lub koszykówki dla młodzieży i zadbania o możliwości spędzania przez nią czasu. Była też potrzeba poprawy estetyki wsi.

Pan Marian w swym expose powiedział tylko, że ma znacznie mniej pomysłów od poprzednika i niewiele wiary w to, że można w ogóle coś zrobić. To mogło zdecydować o takim a nie innym rozdziale głosów.

Marian Rajkowski dostał ich 11 a Piotr Hoffman o trzy więcej i został nowym sołtysem Wymysłowa. Będą mu pomagać w działaniu członkowie rady w osobach Zbigniewa Wyrembka, Waldemara Kwiatkowskiego, Antoniego Kowalskiego i Iwony Białek.

W trakcie dyskusji można było usłyszeć, iż największym problemem wsi są bardzo zaniedbane drogi i ich dynamicznie pogarszający się stan. Niestety należą do powiatu i tam odsyłał ich burmistrz Bukowski. Skarżący się wskazywali na brak reakcji ze strony Powiatowego Zarządu Dróg a przykładem była droga z Wymysłowa do Objezierza, która z 12 metrów zwęziła się już do 3 i wciąż dalej znika.

Na koniec zebrani podziękowali ustępującemu sołtysowi gorącymi brawami, na co bez wątpienia w pełni zasłużył po tak długim okresie piastowania swego urzędu.

Podobne artykuły