Czy Molski szkodzi Ryczywołowi?

RYCZYWÓŁ. W planach finansowych Starostwa Powiatowego była zapisana w 2006 roku kwota 260 tysięcy złotych na powierzchniowe utrwalenie drogi z Ryczywołu do Połajewa. Po uchwaleniu budżetu na rok obecny ta kwota nagle znikła.

Są pieniądze planowane nadal na remonty dróg w gminach Oborniki i Rogoźno, ale w gminie Ryczywół już teraz nie. Stało się to przedmiotem dociekań i sporu pomiędzy dwoma radnymi z tego terenu.

W trakcie ostatniej sesji Rady Gminnej Ryczywołu były członek zarządu powiatu Kazimierz Zieliński i obecny, Jan Molski, starali się ustalić, kto zaszkodził ziemi ryczywolskiej.

Molski zarzucił Zielińskiemu, iż ten głosował przeciwko budżetowi, w którym były pieniądze na renowację owej drogi, pomimo że sam tę pozycję wpisał wcześniej do prowizorium budżetowego.

Zieliński wyjaśnił, iż głosował przeciwko budżetowi właśnie, dlatego że obecny zarząd, w którego skład wchodzi Molski, skreślił tę inwestycję i przeniósł pieniądze do rezerwy ogólnej.

Molski tłumaczył się, że nic o tym nie wiedział. Zieliński nie dał wiary w to, by członek zarządu mógł nie wiedzieć, o tym, że wykreślono jedną z nielicznych inwestycji i to na dodatek dotyczącej społeczności, która go wybrała. Tłumaczył zebranym, że Molski był niemal od początku kadencji członkiem zarządu, odbył dwie sesje, kilka posiedzeń zarządu, uczestniczył w konstruowaniu budżetu, więc twierdząc, że nic nie wiedział o wykreśleniu zeń drogi po prostu kłamie. Informacja ta bardzo zainteresowała radnych. Zieliński zobowiązał się dostarczyć na następną sesję dokumenty potwierdzające prawdziwość jego zarzutów.

Sprawa jest o tyle ważna, że Molski bardzo często uczestniczy w spotkaniach różnych grup mieszkańców gminy Ryczywół i nie jest już dla nikogo tajemnicą, iż jest to cześć jego kampanii w drodze na fotel wójta.

Pomijając demagogię, czy prawdziwość słów Molskiego, warto mieć też świadomość, iż skutkiem jego zaniechania, czy też jak twierdzi – niewiedzy, gmina straciła nie tylko owe ćwierć miliona na drogę. Będzie musiała odtworzyć drogę powiatową, naruszoną w trakcie budowy odwodnienia przebudowy ulicy przy gimnazjum. Gdyby zarząd powiatu nie wykreślił inwestycji, to naprawę wykonano by w jej ramach.

Podobne artykuły