Wędkarskie podsumowania

OBORNIKI. 10 lutego odbyło się walne zgromadzenie obornickich wędkarzy. Podsumowano na nim ubiegły rok oraz snuto plany na przyszłość. Srebrną   odznaką wędkarską odznaczony został   Krzysztof  Malmur.  Pucharami  i  dyplomami nagrodzono najlepszych wędkarzy 2006 roku.   W kategorii juniorów byli to Daniel Zydorczaka, Kamil Zydorczak oraz Kamil Krupka. Wśród seniorów nagrodzono Jacka Kołodzieja, Marcina Cichorka i Szymona Kempińskiego.

Nagrodę za największą rybę złowioną  podczas zawodów organizowanych przez koło w 2006 roku, otrzymał Henryk Dąbrowski – złiwł szczupaka, którego waga wynosiła  1.150  g. 

Podczas obrad na zebraniu rocznym organizacji poruszano szereg spraw, a zwłaszcza problem śluzy na Wełnie oraz połowu  ryb w okresie zimowym na tzw. "starym porcie" nad rzeką Wartą. Postanowiono wystąpić z wnioskiem do Zarządu Okręgu PZW w  Poznaniu o uznanie tego odcinka rzeki w  miesiącach   grudzień, styczeń i luty  za  zimowisko i całkowitym wyłączeniu go z wędkowania.

Tytuł  Honorowego  Członka obornickiego Koła nadano Stanisławowi Zmyślińskiemu –  w uznaniu jego zasług a zwłaszcza wkładu pracy wniesionej przy powstawaniu i remontowaniu obecnej siedziby organizacji.

Podobne artykuły