Misja druhów

ROŻNOWO. W sobotę 3 lutego strażacy z OSP Rożnowo gościli na zebraniu burmistrz Annę Rydzewską, komendanta PSP Zbigniewa Spychałę, prezesa OSP Krzysztofa Tomaszewskiego, radną Anną Dziarmaga i wielu innych znakomitych gości. Zebranie na chwilę przerwało wejście na salę sekcji OSP, która po raz kolejny wypompowywała wodę z rowu przy Polnej w Obornikach.

Dalej już nieprzerwanie zgromadzeni wysłuchali sprawozdania z którego dowiedzieli się, że grupa ratowniczo techniczna OSP Rożnowo uczestniczyła ogółem w 129 działaniach ratowniczych. Były  to miedzy innymi 4 pożary, 6 wypompowań wody, poszukiwanie osoby zaginionej, usuwanie powalonych drzew czy usuwanie gniazd niebezpiecznych owadów. Takich akcji przeprowadzono w minionym roku aż 105, co stało się specjalnością jednostki. Nie jest to jednak zadnie łatwe, bo aż trzykrotnie odnotowano ukąszenie strażaka przez szerszenie a jeden z tych przypadków wymagał interwencji lekarskiej.

Nie zdarzyło się jeszcze, aby jednostka OSP Rożnowo wzywana do jakichkolwiek działań ratowniczych nie wyjechała do akcji. Świadczy to o dużej mobilności jednostki i poczuciu odpowiedzialności jej członków. Największą bolączką OSP Rożnowo jest posiadanie zbyt małego i przestarzałego pojazdu pożarniczego.

Strażacy wymagają wsparcia i co do tego nikt nie ma wątpliwości. Tylko w lipcu ubiegłego roku wybuchły w gminie 92 pożary. Wzrosła ilość akcji związanych z usuwaniem gniazd owadów ze 152 w 2005r. do 259 w 2006r. Zwiększyła się ilość interwencji na drogach związanych z usuwaniem skutków wypadków, usuwaniem powalonych drzew i konarów, porządkowaniem nawierzchni drogi przy rozlanych produktach ropopochodnych lub przewożonych ładunków. To tylko pewien wycinek ich pracy. Docenili je goście strażaków. Anna Dziarmaga pochwaliła się, iż jej dziadek był ważnym komendantem straży w Poznaniu i podarowała tworzonej właśnie izbie pamięci stare fotografie i unikalne eksponaty.

Druhowie z Rożnowa dobrze wypełniają swą misję i co do tego nikt nie ma żadnych wątpliwości.

Podobne artykuły