Przeciwko odrzuceniu

ROGOŹNO. Minęły dwa lata, od czasu, gdy gmina Rogoźno przystąpiła do realizacji projektu Kampania Przeciw Ubóstwu – Najwyższy Szczebel Dobroczynności w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pieczę nad całością sprawuje Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot w Rożnowicach. Zadaniem Gminy Rogoźno jest przeprowadzenie konferencji upowszechniających rezultaty projektu wypracowane w partnerstwie.

11 stycznia w sali widowiskowej rogozińskiego Ośrodka Kultury odbyła się druga z czterech zaplanowanych konferencji, na której partnerzy projektu wyrażali swoje opinie i przedstawiali już zdobyte osiągnięcia. Projekt jest pionierskim projektem tego typu na polskim rynku, nie ma żadnych możliwości korzystania z doświadczeń poprzedników, dlatego każde działanie w kierunku pomocy ludziom wychodzącym z bezdomności lub zagrożeni nią poprzez swe uzależnienia, długotrwałym bezrobociem lub niewydolnością społeczną jest jedyną nadzieją na powrót do normalnego życia.

Niewidoczna współpraca między partnerami polega na kontaktach sieciowych, natomiast namacalnym efektem są powstałe trzy miesiące temu Punkty Wsparcia Społecznego w Rogoźnie, Pile i Poznaniu. To one są łącznikiem pomiędzy potrzebującymi pomocy a bazą. Zainteresowanie informacjami, jakie można uzyskać we wspomnianych punktach wskazuje na różnorodność osób, które zwracają się tam o pomoc i pokazuje ogromną skalę zapotrzebowania na tego typu informacje. Następna konferencja przewidziana jest w połowie roku i z pewnością będzie bogatsza w doświadczenia.

Podobne artykuły