Nauczyciele się uczą

ROGOŹNO. Niejednokrotnie pisaliśmy o prężnej działalności Szkolnego Klubu Europejskiego działającego przy Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie. Do tej pory informacje dotyczyły spotkań młodzieży, ich powiązań z klubami w kraju i za granicą oraz kultywowaniem tradycji.

Prężna działalność jest niewątpliwą zasługą opiekuna klubu Danuty Karolak, która tym razem z inicjatywą wyszła do nauczycieli chcących doskonalić swoje umiejętności w nauce języka niemieckiego. Spotkanie organizacyjne odbyło się 31 stycznia a od początku lutego nauczycielka j. niemieckiego w LO Joanna Jaroniewska prowadzić będzie regularne wykłady.

Oferta jest bardzo intratna, bowiem kurs finansowany jest ze Środków Funduszu Społecznego i budżetu państwa a uczestnicy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich. Może odbyć się pięć kursów po 60 godzin każdy, posiłkując się kompletem pomocy naukowych.

Podobne artykuły