Ziemia dla rolników

GMINA OBORNIKI. W trosce o lepsze wykorzystywani ziemi przeznaczonej pod uprawę, Krzysztof Paszyk, prezes powiatowego PSL, podjął interwencję w Agencji Nieruchomości Rolnych. W Obornikach występuje problem niedoboru gruntów w rodzinnych gospodarstwach rolnych położonych w zachodniej części gminy. W sytuacji nie wywiązywania się z dzierżawnych i podatkowych obowiązków spółki ROL-POL, Paszyk zwrócił się  o przekazanie części gruntów do dyspozycji gospodarstw rodzinnych.

Zarząd Powiatowy PSL popiera w pełni działania burmistrz Anny Rydzewskiej podejmowanych w tejże sprawie.

Podobne artykuły