Powiat pozyska środki europejskie

POWIAT OBORNICKI. Po latach braku zainteresowania środkami z zewnątrz, Starostwo Obornickie wystąpiło o pieniądze ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W programie „Obszary podlegające restrukturyzacji” zakończono ocenę merytoryczno-techniczną wniosków i na 44 przekazane pod ocenę Panelu Ekspertów zaledwie co drugi został oceniony pozytywnie. W tej liczbie znalazł się powiat obornicki.

Starostwo Obornickie potrzebuje środki na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej Bogdanowo-Uścikowo. Droga jest w fatalnym stanie i dlatego zadanie jej naprawy określono jako priorytetowe. Koszt projektu to kwota 517 975,64 zł., z czego aż 388 481,73 zł będzie stanowiła dotacja funduszu.

Choć pierwsza jaskółka jeszcze wiosny nie czyni, jednak taka informacja po czterech latach marazmu poprzedniej kadencji, daje wreszcie nadzieję na zmianę w zarządzaniu powiatem.

Podobne artykuły