Zasłonić brzydotę

OBORNIKI. Wciąż nie udaje się władzom Obornik zmusić właściciela rudery przy zbiegu ulic Ogrodowa i Wjazdowa do jej rozbiórki. Nim rudera pewnego dnia runie, będzie jeszcze długo szpecić i straszyć.

Sposób na częściowe ukrycie brzydoty znalazła pani prezes Ludowego Banku Spółdzielczego. Od strony Kowalskiej nakazała ustawić wielki baner reklamowy i okolica banku wygląda teraz znacznie lepiej. Gdyby gmina lub inne podmioty postąpiły podobnie, można by zasłonić ją całą. Ten pomysł wart jest zastanowienia.

Podobne artykuły