Spotkanie z poezją księdza Twardowskiego

OBORNIKI. W piątkowy wieczór w sali koncertowej Biblioteki Publicznej odbyło się kolejne spotkanie poetyckie. Tym razem  koncert organizowany przez Towarzystwo Poetyckie Wędrowiec poświęcony był twórczości księdza Jana Twardowskiego w pierwszą rocznice jego śmierci.

Przed jak zwykle licznie zgromadzoną w bibliotece publicznością wystąpili Violetta Borkowicz, Michał Błaszków, Maria Kogut, Maria Kromolicka, Bogumiła Magdziarz-Janicka, Marta Mielcarek, Leonarda Miękus Antoni Pawłowski, Henryk Wojtysiak i Barbara Zielińska. Recytatorzy i poeci amatorzy nie tylko czytali wiersze i fraszki znanego księdza ale również przybliżali jego życie i postać jako skromnego choć niezwykle uduchowionego człowieka Czytany był między innymi wywiad prasowy jakiego ks. Jan Twardowski udzielił dziecięcemu pismu zaraz po odebraniu „Orderu Uśmiechu”.

Widzowie mieli też szansę usłyszeć interpretacje znanego z Biblii „Hymnu do miłości”, bo trzeba podkreślić, że właśnie ten temat dominował w wierszach prezentowanych podczas tego koncertu. Wspaniałe recytacje liryk J Twardowskiego okraszone były też muzyką i śpiewem w wykonaniu zespołu Hebelki Świętego Józefa w składzie: Angelika Dziabas, Mateusz Dziarmaga, Joanna Gacek, Jarosław Mączyński,  Ditta Piasecka, Bartosz Rojna, Weronika Wrzeszcz. Poetycko-muzyczny koncert zakończony został wspólnym śpiewem  artystów i publiczności.

Żegnając przybyłych, dyrektor Krystyna Eichler zaprosiła wszystkich na  kolejne kulturalne  wydarzenie, czyli na wernisaż wystawy malarstwa „Pejzaże Wielkopolskie” pędzla Eugeniusza i Ryszarda Ćwirleja, który odbędzie się już 26 stycznia o godzinie 18;00, oczywiście w Bibliotece Publicznej przy ul. Kopernika 10.

Podobne artykuły