Kolejne przejście przez Czarnkowską

OBORNIKI. Czy potrzebne jest kolejne przejecie dla pieszych na ulicy Czarnkowskiej, dyskutowano niedawno podczas sesji Rady Miejskiej w Obornikach. O to przejście postulował Marek Lemański twierdząc, że najbardziej brakuje go u wylotu ulicy Mikołajczaka. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 mają bezpieczne przejście bliżej pływalni, przy Mikołajczaka piesi rzadko przekraczają ruchliwą jednię z wyjątkiem jednak momentu, gdy liczna grupa skraca sobie tamtędy drogę do kościoła.

Jak zdołaliśmy się dowiedzieć, prawdopodobnie w Czarnkowskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich zapadnie decyzja o wyznaczenie przy Mikołajczaka kolejnej zebry. Zdaniem kierowców, naturalnych przeciwników przejść, spowolni ono ruch na Czarnkowskiej. Tu warto się jednak zastanowić czy i tak już ślimaczy ruch można jeszcze bardziej spowolnić? Jeżeli coś może podnieść bezpieczeństwo, to nie należy się nad tym długo zastanawiać.

Podobne artykuły