W 2006 roku skazano 753 osoby

POWIAT OBORNICKI. Miniony rok Prokuratura Rejonowa w Obornikach zakończyła 1482 sprawami, jedynie dwoma więcej niż w roku poprzednim. Z prowadzonych 1482 spraw aż 1477 zakończono, co jest bez wątpienia doskonałym wynikiem. 622 sprawy skończyły się aktami oskarżenia obejmującymi łącznie 729 osób.

Z tej grupy aż 377 osób skorzystało z dobrodziejstwa dobrowolnego poddania się karze. Dotyczy to sprawców, których czyny są zagrożone do 10 lat pozbawienia wolności. Samoukaranie łagodzi nieco wyrok i wydatnie skraca procedury oszczędzając pieniądze podatników.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował w 27 przypadkach bezwzględny areszt. Wydął też 35 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym na łączną kwotę 294 461 złotych. Zdaniem Prokuratora Rejonowego Jarosława Lewickiego – tak istotna kwota będzie stanowić poważne zabezpieczenie strat poszkodowanych i wierzycieli.

Sądy w minionym roku skazały 753 osoby i jedynie w czterech przypadkach orzekły uniewinnienie.

W trzech przypadkach uniewinnienia dotyczyły osób stających przed wymiarem sprawiedliwości za znęcanie się nad rodziną. W takich przypadkach rodziny na widok sądu się godzą i wspólnie dążą do tego, by nie doszło do ukarania. Prokurator nie uważa jednak tego za porażkę, jeżeli efektem jest trwałe pojednanie w rodzinie. W jednym przypadku Sąd Okręgowy w Poznaniu uniewinnił osobę oskarżoną przez prokuraturę o gwałt, o czym piszemy w innym miejscu powyżej.

Podobne artykuły