Rogoźno zerwało związek

ROGOŹNO. Po ostatniej reformie terytorialnej namnożyło się w Polsce wszelkiego rodzaju związków powiatów, miast i gmin. Wśród nich można znaleźć – Związek Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Związek Miast i Gmin Książańskich, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Związek Miast i Gmin Morskich a także Związek Miast Hanzeatyckich. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, Związek Miast i Gmin Dorzecza Słupi i Łupawy Federację Związków Gmin i Powiatów RP; Unię Miasteczek Polskich; Związek Gmin Wiejskich RP; Związek Miast Polskich, do którego zapisało się Rogoźno i 100 innych miasteczek, Związek Powiatów Polskich i być może Związek miast z sadzawkami.

Rogoźno chce się teraz wycofać. Jednym z powodów jest składka, która wyniesie w tym roku 2170 złotych. Innym powodem jest fakt, że obecność w związku nie wiele daje a na wszelkie zebrania trzeba jeździć do nieraz bardzo odległych miejscowości.

Burmistrz Janus doszedł do wniosku, że wystarczy juz tego i zakończył wspólne związkowanie.

Podobne artykuły