Rogozińskie spotkanie noworoczne

ROGOŹNO. Ponad sto osób wzięło udział w Gminnym Spotkaniu Noworocznym, które odbyło się w miniony czwartek w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Rogoźnie.

Na tego typu spotkaniach tradycyjnie przedstawiany jest bilans zadań uchwalonych przez Radę a wykonanych przez burmistrza w minionym roku. Niewątpliwie największym zadaniem, trwającym już ponad dwa lata, jest oficjalne zakończenie budowy kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do jeziora. Mimo, że dokonany został odbiór techniczny, zadanie to nie do końca zostało wykonane.

Urząd czeka jeszcze w tym roku aktualizacja uzupełnienia dokumentacji na kanalizację sanitarną oczyszczalni ścieków oraz separatory, które mają być założone na wylotach rur do jeziora, co pochłonie znowu dodatkowe pieniądze. Większość zadań w minionym roku opierała się na inwestycjach tego typu jak: wodociąg Boguniewo-Międzylesie, częściowo wodociąg Jaracz-Rożnowice, sygnalizacja świetlna na ul. Kościuszki, remont odcinka chodnika na ul. II Armii WP i ul. W. Poznańskiej, budowa parkingu w Parkowie, opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie drogi na ul. Lipowej, budowa drogi osiedlowej na ul. Kościuszki, chodnik przed Muzeum, budowa drogi w Budziszewku.

Gmina uczestniczyła w zakupie samochodu dla OSP Rogoźno i radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Obornikach oraz zakupie ultrasonografu dla ZOZ w Obornikach. Pozostałe zadania nie zostały wykonane ze względu na opieszałość geodety lub braku funduszy przeszły na rok bieżący, jak twierdzą władze Rogoźna.

Cały budżet gminy na 2006 rok zaplanowany został na kwotę 38.258.530 zł., w tym uwzględnione zostały wpływy z zewnątrz tzw. subwencje, dotacje, podatki od osób fizycznych, środki z Unii Europejskiej. Najwięcej wydatków w budżecie gminy Rogoźno pochłaniają placówki oświatowe. W ubiegłym roku koszty oświaty wynosiły 13.746.282 zł. w tym zaledwie połowę stanowiła subwencja oświatowa, 311.000.00 zł. stanowiły dotacje celowe, 5.461,00 zł. stanowiły środki budżetu gminy.

Tej relacji wysłuchali zaproszeni na spotkanie goście a wśród nich – senator Janusz Kubiak, starosta Gustaw Wańkowicz, burmistrz Anna Rydzewska z przewodniczącym RM w Obornikach Piotrem Desperakiem, wójt Jerzy Gacek, burmistrz Murowanej Gośliny Tomasz Łęcki, radni Rady Miejskiej i powiatu, przedstawiciele Komendy Policji i Straży Pożarnej, służby zdrowia, nadleśnictw, duchowieństwa, sołtysi, dyrektorzy placówek podległych burmistrzowi, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, pracownicy samorządu miejskiego.

Oprawę muzyczną tegorocznego Spotkania Noworocznego tworzyła Rogozińska Orkiestra Dęta, która pięknie zagrała. W „melodyjnych nastrojach” przy lampce szampana i suto zastawionym sle gratulowano sobie wzajemnych sukcesów i składano życzenia pomyślności w nowym roku.

Podobne artykuły