Nowy rok u wędkarzy

OBORNIKI. W grudniu Koło nr 32 Polskiego Związku Wędkarskiego w Obornikach przekazalo kwotę 300 zł na dofinansowanie działalności Powiatowej  Społecznej Straży Rybackiej.

8 grudnia w spotkaniu organizacji pozarządowych odbytym w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach uczestniczył Stanisław Zmyśliński – wiceprezes koła. 16 grudnia lokalu posiadanym przez Koło odbylo się tradycyjne spotkanie świąteczno-noworoczne dla seniorów i aktywu kola  przy choince. Przybyłych na spotkanie poczęstowano kawą, herbatą, ciastkami oraz lampką wina a na zakończenie obdarowano ich paczkami świątecznymi.

29 grudnia w Sekretariacie Koła podczas zebrania Zarządu Koła dokonano podsumowania jego działalności za mijający rok.

Znany jest już termin odbycia Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła. Odbędzie się ono w dniu 10 lutego. Zarząd Koła zaprasza na nie wszystkich swych czlonków, przypominając iż obecnośc na rocznym zebraniu organizacji jest obowiązkiem statutowym człomków koła.

Podobne artykuły