Powiatowy dług z filozoficznym akcentem

POWIAT OBORNICKI.  Wciąż nie słabnie nasz podziw wobec osoby skarbnika powiatu. Kazimierz Przygoński jest bardziej filozofem niż księgowym.

W trakcie dysputy okołobudżetowej użył nowego określenia, które brzmiało „dochody przez nas zaciągnięte”. Jeżeli można potraktować kredyt jako dochód, to nasz powiat należy do najbogatszych w kraju.

Na Nowy Rok przesyłamy panu Kazimierzowi motto – „jest wspaniale, aczkolwiek jeszcze nie beznadziejnie”. Na koniec donosimy, że z nowym rokiem znów wzrosną koszty utrzymania starostwa.

Podobne artykuły