Ostatnie auto

OBORNIKI. 28 grudnia z terenu parkingu osiedlowego przy ulicy Betoniarskiej w Obornikach skradziono samochód Volkswagen Golf 4 koloru czarnego o wartości około 40000 zł. Reszta obornickich aut wkroczyła w 2007 u dotychczasowych właścicieli.

Podobne artykuły