Czasem bywa bardzo miło

OBORNIKI. Bywa podczas sesji poszczególnych rad gorąco, ozięble, ale czasem całkiem ciepło i miło. Tak w najogólniejszym zakresie można określić atmosferę ostatniej sesji Rady Miejskiej Obornik.

Anna Rydzewska podziękowała radnym za pomoc a pracownikom za dobrze wykonaną pracę i złożyła wszystkim życzenia na rok przyszły. Goszczący podczas sesji starosta Przemysław Gronostaj pogratulował radnym przyjęcia budżetu i życzył im życzenie podejmowania tylko trafnych decyzji, a na noc sylwestrową szampańskiej zabawy. Piotr Desperak wyraził ogólne życzenie, by współpraca pomiędzy gminą i powiatem nie była już nigdy tak zła, jak w minionej kadencji.

Andrzej Ilski podziękował Bogdanowi Bukowskiemu za nowe oznaczenia ulic w mieście, bo spełniło to jego marzenie. Radna Hanna Dziarmaga podziwiała pracę dyrektor biblioteki i to, że tak wiele robi wraz ze swym personelem dobrego. Zauważyła też, że Krystyna Eichler stworzyła w Obornikach prawdziwy dom kultury, a oferta tego domu jest zawsze trafna i bardzo oczekiwana.

Radni jednogłośnie zgodzili się z panią Hanną i nagrodzili dyrektor biblioteki gromkimi brawami. Do tych braw przyłącza się także jednogłośnie cała nasza redakcja.

Podobne artykuły