Ile dopłacać do żłobka?

OBORNIKI. Powstał niedawno problem, ile ma kosztować żłobek.

Gmina do każdego dziecka dopłaca 500 złotych. Prowadzenie żłobka jest co prawda zadaniem gminy, która może prowadzić żłobek, ale nie jest to jej zadanie obligatoryjne i zależy od woli gminy. Waleria Liczak twierdziła, że opłaty za żłóbek płacą biedni ludzie.

Anna Rydzewska stanęła na stanowisku, że dopłacanie do czyjegoś dziecka w żłobku nie może spadać na mieszkańców gminy, często będących w trudnej sytuacji materialnej. Rodzice dziecka mieliby dopłacać za jego pobyt w żłobku 210 złotych. Jeżeli dotyczy to samotnej matki czy osoby w trudnej sytuacji życiowej, może ona wnioskować o całkowite zwolnienie jej z opłaty. Takie wyjaśnienie poparło 11 radnych i stawka została zatwierdzona.

Podobne artykuły