Korfantego od nowa

OBORNIKI. Niedawno pisaliśmy o problemach mieszkańców ulicy Korfantego. Wysokie krawężniki i ślimaczące się prace nad utwardzaniem ulicy utrudniają im dojazd do posesji.

Niestety, sytuacja nie tylko nie uległa poprawie, ale się jeszcze pogorszyła. Prace wykonywało konsorcjum dwóch form. Jedna z nich ogłosiła upadłość i prace stanęły w miejscu. Trzeb było dokonać nowego wyboru wykonawcy. Będzie nim jako jedyna firma pana Larka z Obornik.

Straconego czasu nie uda się już odzyskać, ale przynajmniej na Korfantego powróci nadzieja, że znów coś się ruszy na budowie ulicy.

Podobne artykuły