Uczennice obornickiego ogólniaka najlepsze w wiedzy o HIV

POWIAT OBORNICKI. Pierwszego grudnia odbył się w Obornikach etap powiatowy olimpiady „Wiedzy o HIV/AIDS” zorganizowanej przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwony Krzyża dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Celem olimpiady było popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej wiedzy o PCK oraz o HIV/AIDS, poprzez pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożenia HIV/AIDS, kształtowanie ich postaw i zachowań prozdrowotnych oraz inicjowanie i realizowanie poprzez młodzież działań popularyzujących tę wiedzę w środowisku lokalnym.

Olimpiadę poprzedziły eliminacje szkolne w formie pisemnego egzaminu testowego. Do konkursu powiatowego zakwalifikowanych zostało po trzech uczniów z każdej szkoły, którzy w eliminacjach szkolnych zajęli trzy pierwsze miejsca. W Olimpiadzie udział wzięła młodzież wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu obornickiego.

Było to 18 uczniów reprezentujących 6 szkół, czyli: Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie – Joanna Rosół, Daria Bierła, Adam Szwed; Zespół Szkół Agrobiznesu w Rogoźnie -Małgorzata Górna, Paulina Krzyżostaniak, Angelika Wieczorek; Zespół Szkół im. T. Kutrzeby w Obornikach – Daria Kaźmierczak, Renata Kubińska, Mariusz Duszka; Zespół Szkół Rolniczych w Objezierzu – Patrycja Bańdurska, Ewa Sawicka, Paulina Bączyk;  Liceum Ogólnokształcące w Obornikach – Katarzyna Nowicka, Katarzyna Schmidt, Sandra Szprot; Liceum Ogólnokształcące w Rogoźnie -Natalia Milewska, Dagmara Gleń, Anna Szozda.

Poziom był bardzo wyrównany a ostatecznie zwycięzcą została – Katarzyna Schmidt a 2 miejsce zdobyła – Sandra Szprot i 3 miejsce – Katarzyna Nowicka, wszystkie trzy z Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach. Warto tu wspomnieć, że opiekunem SK PCK przy LO w Obornikach a równocześnie nauczycielem biologii jest Irena Laskowska, która tak przygotowała młodzież do Olimpiady, że jej podopieczne nie miały sobie równych i mogły imponować swą wiedzą.

Nagrody dla zwycięzców ufundował Zarząd Rejonowy PCK w Obornikach i Starostwo Powiatowe w Obornikach. Wręczył je starosta obornicki Gustaw Wańkowicz.

Warto na koniec dodać, że olimpiadę uświetniły występy artystyczne młodzieży ze Szkolnych Kół PCK przy Gimnazjum nr 2 w Obornikach pod kierunkiem Wiesławy Najdek i przy Zespole Szkół w Rożnowie pod kierunkiem Pani Alicji Jastrząbek. Młodzież przygotowała program tematycznie związany z obchodzonym tego dnia „Światowym Dniem AIDS”.

Podobne artykuły