Sprawnie uchwalili podwyższone podatki w Ryczywole

RYCZYWÓŁ. W miniony wtorek odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Ryczywół. Podczas jej trwania, szybko i sprawnie, bo zaledwie w półtora godziny, uchwalone zostały stawki podatkowe na rok 2007.

Niestety, Rada zgodziła się na ich podwyższenie o około 2% w stosunku do roku ubiegłego. Piszemy „niestety”, bo któż lubi płacić więcej? Ostatecznie uchwalono następujące stawki:

cena żyta, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego, będzie wnosić w roku przyszłym – 32 zł/q;

podatek od nieruchomości – budynków mieszkalnych i ich części wyniesie 0,51 zł za metr kwadratowy;

od budynków pod działalność gospodarczą – 12,36 zł za m2; od budynków na obrót materiałem siewnym – 7,24 zł za m2; od budynków wykorzystywanych na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 2,55 zł za m2,

od nieruchomości pozostałych, w tym należących dla do organizacji pożytku publicznego – 3,74 zł za m2;

od gruntów pod działalność gospodarczą – 0.51 zł za m2; od gruntów pozostałych – 0,20 zł za m2; od gruntów pod jeziorami i zbiornikami wodnymi – 1,80 zł za m2.

Radni podjęli też uchwały dotyczące wysokości opłat dla odbiorców wody: klienci indywidualni, rolnictwo i jednostki budżetowe płacić będą teraz 1,94 zł/m sześcienny netto, natomiast stawka opłaty abonamentowej wynosić będzie dla nich 2,00 zł netto. Pozostali odbiorcy za metr sześcienny wody płacić będą 2,02 złotych, a stawka opłaty abonamentowej w tym przypadku to 2,00 netto/ miesięcznie za każdy wodomierz. Przyjęto również, że taryfa za ścieki kanalizacyjne wprowadzone bezpośrednio do sieci wyniesie 2,61 zł/1m3 netto

Ustalono opłaty targowe w kwotach: 8,00 złotych za stoisko, stragan do 2,5 metra długości, 15,00 złotych za stoisko powyżej 2,5 m długości, oraz 4,00 złote za wózek, skrzynkę, kosz.

Przyszłoroczne czynsze za lokale użytkowe zostały również podwyższone. Czynsz za wynajem pomieszczeń handlowych będzie wynosić 12,24 zł; za lokale biurowe, usługi lekarskie, weterynaryjne – 3,77 zł; pozostałe lokale wykorzystywane pod usługi i handel w budynkach gospodarczych – 6,12 zł za metr kwadratowy lokalu.

Ponadto podczas wtorkowej sesji uchwalono podatek od posiadania psa w kwocie 25 zł. Ten temat poruszony został także podczas omawiania wolnych głosów i wniosków, kiedy to jeden z przybyłych zapytał – w jaki sposób gmina będzie mogła poprawić egzekucje podatku od psa, bo do tej pory jego ściągalność była niewielka.

Jednym z ważniejszych punktów sesji było ostateczne przyjęcie i zaakceptowanie przez radnych porozumienia, jakie gmina Ryczywół zawarła z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Porozumienie to dotyczy budowy jazu i drogi nad nim, niedaleko miejscowości Skrzetusz.

Ryczywolscy radni dokonali też wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej, którym został Piotr Gronowski. Zastąpił on Wiesława Knopczyka, który pełni teraz funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Na zakończenie wtorkowej sesji głos zabrał wójt Jerzy Gacek, który podziękował radnym za sprawne przyjęcie stawek podatkowych. – Jest to realny krok, zbliżający nas do uchwalenia budżetu na rok 2007 – stwierdził wójt

 

Podobne artykuły