Rozliczenia wójta Pochyluka

POŁAJEWO. Miniona sesja Rady Gminy Połajewo była tą, na której ustala się podatki i opłaty gminne na następny rok.

Nim do tego doszło, wójt Stanisław Pochyluk złożył uroczyste ślubowanie. Później przedstawił sprawozdanie ze swej działalności w ostatnim czasie.

Wówczas to wypłacono 139 tysięcy złotych tytułem zwrotu wydatków na akcyzę za paliwo rolnicze. Kwota ta objęła 327 decyzji. Wypłacono też lub trwa wypłacanie dodatku suszowego. Przeznaczono na ten cel 356 tys. złotych a powinno być, o co najmniej 80 tys. więcej. Wójt nie spodziewa się tek kwoty, bowiem nie ma jej Wojewoda i nie ma jej budżet państwa. Pieniądze będą wypłacane w kolejności składania wniosków.

Nie dostaną go wszyscy, bo nie wszyscy są ubezpieczeni w KRUS, choć są dowody i na to, że „Polak potrafi”, o czym piszemy w innym miejscu.

Na liście niezrealizowanych zamierzeń znalazła się planowana sprzedaż obiektu w Młynkowie składającego się z półhektarowej działki i budynku gospodarczego. Zgłosił się kupiec, ale jak opowiadał wójt, – obejrzał ją w słońcu i zrezygnował. Stanisław Pochyluk nie martwił się zbytnio tym faktem, bo nie ma pośpiechu, a wyprzedaż za bezcen nie ma żadnego uzasadnienia.

Udało się natomiast doprowadzić wodę do gospodarstwa w Boruszynie. Zapoczątkowano prace nad budową kanalizacji w Połajewie, trwa budowa oświetlenia w Młynkowie, gdzie pojawi się pięć nowych lamp. W nawiązaniu do nowych stawek podatkowych, o których poniżej, wójt Stanisław Pochyluk powiedział, że budżet musi być zrównoważony. –Dochody mamy większe niż wydatki a różnica będzie stanowiła pokrycie kredytu, jaki zaciągnęliśmy na oczyszczalnię ścieków. Liczy na umorzenie 25% pożyczki. Planuje zwiększyć o 2% wydatki na utrzymanie gminy.

Na koniec poinformował zebranych, że budżet gminny jest przygotowany na absorpcję środków unijnych, jakie mają nadejść w przyszłym roku.

Gdy radni wysłuchali wójta zabrali się za podatki i ustalili je na następującym poziomie:

– Obniżono średnią cenę skupu żyta stanowiąca podstawę do naliczenia podatku rolnego na rok 2007 – cenę skupu żyta obniżono do kwoty 24,00 zł za 1q. Określono wysokość stawek podatku od nieruchomości:

– od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,36 zł za metr kwadratowy

– od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni – 1,86 zł. – Od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie działalności pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0.06 zł. Od budynków lub ich części: – mieszkalnych – 0,45 zł za metr2

– budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 12, 00 zł za metr2 – budynków do obrotu materiałem siewnym – 4,60 zł za m2 – budynki wykorzystywane na prowadzenie działalności z zakresu usług zdrowotnych – 3,73 zł za m2 – od pozostałych budynków w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej, działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego – 2,81 zł za metr2

– Podatek od budowli ustalono w wysokości 2% od ich wartości. Przyjęta została też uchwała w sprawie dziennych stawek opłaty targowej: Wyniesie ona – przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy samochodowej, kosza, skrzynki, stoiska, straganu o wymiarach – szerokość 2,5 metra i długości 5 m:

 – artykułów rolno-spożywczych – 10 zł; – pozostałych artykułów – 28 złotych.

Przyjęto stawki dotyczące tzw opłat administracyjnych. Obowiązek uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 20 złotych ma każdy, kto pobiera wypis lub wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

Przyjęto też wysokość stawek podatku od środków transportowych, które będą się kształtować zależnie od roku produkcji, masy całkowitej, ilości posiadanych osi i faktu posiadania katalizatora bądź nie. Stawka podatku za samochód ciężarowy, będzie wynosić w Połajewie od 518,00 do aż 2 526,00.

Podczas następnej sesji radni omówią budżet gminy.

Podobne artykuły