Radni popierający Rydzewską mają większość

OBORNIKI. Sesję Rady Miejskiej w Obornikach rozpoczęło ślubowanie Anny Rydzewskiej.

Wymogiem formalnym nowej kadencji było też ustalenie jej poborów. Pozostały one na dawnym poziomie. Nie mniej opozycyjny radny Marek Lemański uważał, że wynagrodzenie Anny Rydzewskiej jest zbyt wysokie. Przewodniczący Witold Żółć wyjaśnił, że – tyle zarabiała w poprzedniej kadencji i nie ma powodu, aby to zmieniać. Radna Waleria Liczak dodała, że – Anna Rydzewska pracuje od rana do wieczora a także często w weekendy i bez wątpienia ma to znaczny wpływ na dobrą kondycję całej gminy. Należy się jej za to odpowiednie wynagrodzenie, czyli to, co dotąd miała.

20 radnych było tego samego zdania i  przegłosowało utrzymanie dotychczasowej pensji dla pani burmistrz, jedynie Lemański wstrzymał się od głosu.

Kolejnym problemem do rozwiązania, była liczba wiceprzewodniczących Rady. Może mieć ona nawet do trzech wiceprzewodniczących. Padła propozycja by było ich jednak dwóch, co radni zaakceptowali jednogłośnie. Kandydatami zostali – Waleria Liczak (SLD), Jerzy Wiśniewski (SiG) oraz Waldemar Cyranek (NP). Była to przy okazji pierwsza próba sił pełnego składu koalicji i opozycji.

Po głosowaniu okazało się, że wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej zostali Waleria Liczak, która zdobyła 21głosów i Jerzy Wiśniewski z 11 głosami. Waldemar Cyranek, jako radny opozycji odpadł – i to nie jedyny raz tego dnia.

Pisząc o siłach koalicji i opozycji trzeba wyjaśnić, że w Radzie Miejskiej powstało aż pięć klubów radnych: Porozumienie Obywatelskie w składzie – Kominek, Adamek i Pawlik jako przewodniczący; Obywatelski Komitet Samorządowy – Lemański, Dziarmaga i przewodniczący im Walkowski, Nowe Perspektywy z Żółciem i Michalakiem na czele oraz Rehlis i Żółciem w składzie.

Osobną siłą jest wspierający burmistrz Rydzewską klub Stowarzyszonych i Gospodarnych w składzie Magdziarek, Desperak, Ilski, Małyszek, Bukowski, Szeląg, Wiśniewski, Urbaniak. Współpracujące z nim klub SLD w składzie – Nosal, Stoiński i Liczak na ich czele. Waldemar Cyranek ogłosił się radnym nienależnym i niemal natychmiast dołączył do opozycji. Koalicja SiG-SLD ma 11 głosów, pozostałych radnych jest 10.

Radni wybrali komisje problemowe, w których chcieliby zasiadać. Do komisji rewizyjnej weszli radni – Pawlik, Stoliński, Ilski, Walkowski i Michalak, którzy będą reprezentować poszczególne kluby. Dołączyły do nich radne Renata Małyszek i Grażyna Urbaniak, która od tego dnia dołączyła też do składu Rady Miejskiej. Waldemar Cyranek też chciał być w komisji rewizyjnej, ale znów odpadł.

W tej sytuacji dołączył do radnych, którzy wybrali komisje związane ze swymi zainteresowaniami, bądź te, w których ich klub miałby przewagę. Przewodniczącymi i ich zastępcami w komisjach zostali – Irena Magdziarek i Damian Bukowski, w bodaj najważniejszej, bo zajmującej się budżetem gminy i planowaniem wydatków. Komisją rolnictwa pokierują Roman Szeląg z Renatą Małyszek, gospodarki terenowej – Włodzimierz Stoliński z Andrzejem Ilskim, a oświaty – Waldemar Cyranek z Grażyną Urbaniak.

Na koniec sesji przewodniczący Żółć przypomniał radnym o konieczności złożenia do 24 grudnia oświadczeń majątkowych. Tu warto dodać, że według nowych przepisów radny, który nie dotrzyma tego terminu, straci z mocy prawa swój mandat.

Następną sesję zaplanowano na czwartek 14 grudnia. Podczas jej trwania radni zdecydują o wysokości podatków i opłat, jakie będą obowiązywać w gminnie w roku przyszłym.

Podobne artykuły