Niektóre mandaty radnych jeszcze nie są pewne

POWIAT OBORNICKI. Jak już wspomnieliśmy w poprzednim numerze Gazety, Ryszard Ciszak złożył w sądzie wniosek o zbadanie przebiegu wyborów do Rady Powiatu. Sąd zapoznał się z dowodami i podjął decyzję o podjęciu sprawy. Jej wynik może wiele zmienić w składzie Rady Powiatu.

Wciąż nie jest też znany do końca skład Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Tomasz Szrama, który zebrał nieco mniej głosów od Piotra Waśko, czekał na II rundę wyborów burmistrza Wielenia. Piotr Waśko przegrał, ale jest wciąż szefem Departamentu Nauki w Urzędzie Marszałkowskim. Musi podjąć decyzję, Urząd albo Sejmik. Jeżeli Urząd, Tomasz Szrama obejmie jego mandat. Jest też taka możliwość, że Piotr Waśko zostanie członkiem zarządu powiatu, wówczas będzie mógł mandat zatrzymać. Nadchodzący czas jest więc czasem oczekiwania.

Podobne artykuły