Odnowiony obornicki Rynek zainaugurowano spotkaniem modlitewnym

OBORNIKI. Początek tegorocznych dni papieskich był okazją do spotkania modlitewnego u stóp pomnika Wielkiego Polaka na odnowionym obornickim Rynku.

W minioną sobotę odnowiona granitowa płyta zapełniła się tłumem osób chcących tego dnia połączyć się w pamięci o Janie Pawle II. Wspominał go w pięknych i mądrych słowach Ksiądz Rafał Banaszak. Przed pomnikiem i naprzeciw stanęły poczty sztandarowe a przed cokołem watrę trzymali oborniccy harcerze. Nikt nie czuł wieczornego chłodu. Nikt też nie zwracał uwagi na upływ czasu, gdy ksiądz Rafał sięgał dwa tysiące lat wstecz do dni, gdy rodziły się przykazania. Czy przestrzegamy ich dzisiaj? Jakie są tego konsekwencje dla ojczyzny? Dlaczego jesteśmy smutni i niezadowoleni? – pytał zgromadzonych. Mówił też o tych, którzy odwrócili i od Jezusa i innych do tego namawiają. „Kochajmy bliźniego jak siebie samego” zróbmy to dla namiestnika Jezusa na ziemi Jana Pawła II, który choć w Domu Ojca, pamięta o nas.

O takiej pamięci mówił też ksiądz dziekan Józef Kamzol. Przypominając o zbiórce ofiar na „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wyraził pobożne życzenie – niech tam z nieba, z tego okienka Pana Boga, patrzy tu w dół i prosi Ojca o błogosławieństwo dla nas ten, którego dzisiaj wspominamy, Jan Paweł II.

Na Rynku zrobiło się cicho, słychać było szept modlitwy i daleki głos gęsi przelatujących nad Rynkiem wysoko tam, gdzie wędrowały myśli zgromadzonych. Tam też wędrowały światełka lamp umieszczonych w płycie Rynku i trzymanych w dłoniach zniczy. Zabrzmiały pieśni chórów „Cantilena” i „Con Brio”. Na koniec wszyscy zaśpiewali „Boże coś Polskę” a wiele osób zaczęło ustawiać przed pomnikiem zapalone znicze.

Ksiądz Dziekan podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia spotkania modlitewnego. Był to pamiętny i wyjątkowy wieczór. Dzięki takim spotkaniom rodzą się więzi międzyludzkie i buduje solidarność. Taka, jakiej z całego serca życzył nam niezapomniany Jan Paweł II.

Podobne artykuły