Zwyciężył Dziwny jest ten świat

ROGOŹNO, POZNAŃ. W dniach 22 i 23 września odbył się na wydziale fizyki UAM w Poznaniu ogólnopolski etap Europejskiego Konkursu – Science on Stage – Nauki Przyrodnicze na Scenie. Zakwalifikowały się do niego dwa zespoły z Rogoźna: – Chemiczny Teatr Prób Łatwopalni z pokazem doświadczeń Łatwopalni w drodze do gwiazd pod opieką Danuty Jesiak a z udziałem Sebastiana Lijewskiego (absolwent LO, student farmacji), Łukasza Tomaszewskiego III a LO, Mateusza Borowiaka IIa LO, Jakuba Binkowskiego IIa LO, Magdaleny Peksa IILP ZS, Małgorzaty Peksa IILP ZS, Grzegorza Zająca IIITHM ZS, Bartosza Langa IIc G2.

Oraz Kółko Fizyczne Dziwny jest ten świat… z pokazem doświadczeń – Zadziwiające triki z fizyki w temperaturze ciekłego azotu, pod opieką Justyny Bartol Baszczyńskiej. W zespole byli: Maciej Kaniewski IIc G ZS, Jakub Kaniewski IIc G ZS, Jakub Zdon IIc G ZS, Bartosz Lang IIc G ZS, Hanna Michor IIIa G ZS, Patrycja Wiśniewska IIIc G ZS, Sebastian Marenda II LP ZS, Szymon Wieczorek II LP ZS, Marcin Cylkowski II LP ZS.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach – prezentacja multimedialna (26 zespołów), przedstawienie o tematyce przyrodniczej (12 zespołów), pokaz doświadczeń /15 zespołów/.

Kółko Fizyczne „Dziwny jest ten świat…” zajęło I miejsce w kategorii pokazu doświadczeń. Wszystkie pokazy i prezentacje oceniała kilkudziesięcioosobowa komisja, którą tworzyli przedstawiciele świata nauki z kraju i Europy. Podziwiali rogozińskich uczniów za profesjonalizm i samodzielność w działaniu, ich oswojenie w doświadczeniach z ciekłym azotem oraz dynamikę przedstawienia. Dodatkowym elementem, który spodobał się komisji był fakt, że doświadczenia były opatrzone rymowanymi wierszykami – komentarzami oraz zilustrowane muzyką. Na uwagę zasłużył również pokaz drugiego zespołu z Rogoźna, który zadziwił wybuchami, ciekawymi reakcjami chemicznymi, kolorowymi ogniami oraz profesjonalizmem uczniów, którzy pokazali, w jaki sposób potrafią bawić się chemią.

Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w tej dwudniowej imprezie wrócili pełni wrażeń, zadowoleni i z nowymi pomysłami do dalszej naukowej pracy. Uczniowie z Kółka Fizycznego otrzymali w nagrodę piękne albumowe książki a opiekunowie zwycięskich drużyn pojadą na Europejski Festiwal Science on Stage do Grenoble. Ich wyjazd będzie miał charakter czysto naukowy, bowiem uczestniczyć w nim będą nauczyciele, dydaktycy i przedstawiciele świata nauki.

Podobne artykuły