Powrót do piaskowni

DĄBRÓWKA LEŚNA. W minionym tygodniu napłynął do nas sygnał od mieszkańca Dąbrówki Leśnej o pojawieniu się w lesie koło starej nieczynnej już piaskowni przyczepy z odpadami. Wedle jego informacji odpady wwiózł do lasu pracownik Nadleśnictwa.

Z prośbą o wyjaśnienie tegoż zwróciliśmy się do nadleśniczego Włodzimierza Kowala. Ten potwierdził fakt wywozu odpadów na teren piaskowni, uściślając jednak, że odpadem była glina ze starej polepy. Glina i piasek wróciły do natury i zostały złożone do wyrobiska po wykopanym piasku. Nadleśnictwo gromadzi też na tym terenie eternit z remontowanych dachów, przygotowując większą partię do wywozu przez specjalistyczną firmę z ulicy Mostowej.

Choć sygnał okazał się fałszywy, to i tak mieszkańcowi Dąbrówki należy się wdzięczność za proekologiczną postawę.

Podobne artykuły