Kaplica dla Kowanówka

KOWANÓWKO. Jest Szansa na pojawienie się kapicy w drugiej, co do wielkości, wsi gminy Oborniki Kowanówku. Ksiądz dziekan pozyskał już dla potrzeb parafii nawet od gminy działkę.

Ty tu warto wyjaśnić, że kiedyś Kościół był właścicielem drogi prowadzącej dołem ulicy Armii Poznań i dalej na Kalwarię Bogdanowską. Drogę dawno temu przejęła gmina i włączyła w swój stan posiadania. Gdy wyjaśniono jej stan prawny, gmina zaproponowała księdzu dziekanowi grunt zamienny. Stała się nim działka położona w lasku rosnącym w niedalekim sąsiedztwie ulicy Przyjaciół Dzieci.

Działka jest powierzchniowo większa od przejętej drogi, więc kościół dopłacił do zamiany kilkadziesiąt tysięcy złotych. Sama działka nie wystarczy do odbudowania kaplicy. Potrzebna jest zgoda Kurii Biskupiej no i pieniądze.

Nie wszyscy są jednak z planów budowy kaplicy zadowoleni. Radny Dykcik, jako znany antyklerykał, bardzo źle ocenił ów projekt. Na szczęście jest jednak wola większości mieszkańców, by mieć w swojej wsi choćby namiastkę Domu Bożego i żaden Dykcik im w tym nie przeszkodzi.

Podobne artykuły