Jestem bezpieczny

POŁAJEWO. 22 września na terenie leśnictwa Garncarski Bród, niedaleko Boruszyna, odbyło się podsumowanie akcji prewencyjnej „Jestem bezpieczny”, zorganizowanej przez dzielnicowych z Połajewa –  st. sierż. sztab. Marka Marciniaka i sierż. sztab. Przemysława Płóciniczaka.

Akcja przeznaczona była dla najmłodszych dzieci szkół podstawowych z Połajewa i Boruszyna, z oddziałami zamiejscowymi w Tarnówku i Krosinie. Uroczyste rozdanie nagród połączono z rekreacyjnym pobytem milusińskich w urokliwym boruszyńskim zakątku w promieniach wrześniowego słońca. W przygotowaniu poczęstunku dla uczestników spotkania pomogli organizatorom leśniczy Gedymin Braun, pan Piotr Koczorowski oraz żony dzielnicowych. Puchary i nagrody ufundowali wójt gminy Połajewo Stanisław Pochyluk, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Klewenhagen oraz prezes stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat” Krzysztof Marcinkowski, zaś dyplomy sygnowane były podpisem komendanta powiatowego policji w Czarnkowie. Po wręczeniu wyróżnień i wspólnej biesiadzie uczniów, nauczycieli, włodarzy gminy oraz przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji z grillowaną kiełbaską w roli głównej, odbył się pokaz wozu bojowego OSP Połajewo.

Akcja połajewskich dzielnicowych rozpoczęła się już w zeszłym roku szkolnym cyklem lekcji edukacyjnych i pogadanek z zakresu bezpieczeństwa. W założeniu miała na celu zapoznanie najmłodszych z zasadami bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych, jak i umiejętnego unikania zagrożeń. Dzieci poznawały zasady bezpieczeństwa poprzez zabawę oraz różnego typu zadania. Do najważniejszych należało wykonanie gazetki, której tematem było właśnie hasło całej akcji – „jestem bezpieczny”. O tym, która z grup uczestników biorących udział w rywalizacji okazała się najlepsza, zadecydowała niezależna komisja złożona z policjantów Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie: – nadkom. Piotr Ryżek, mł. asp. Ilona Redzimska oraz st. sierż. Wojciech Michałkiewicz. Według oceny jury pierwsze miejsce zajęły dzieci ze szkoły w Krosinie, drugim nagrodzono pracę uczniów z Połajewa, a zdobywcami trzeciego byli milusińscy z Tarnówka. Inicjatywa dzielnicowych udowodniła, że możliwe jest mówienie najmłodszym o trudnych zagadnieniach, jeśli wiedza jest przekazywana w przyjemnej i atrakcyjnej formie. Wrześniowe spotkanie w Garncarskim Brodzie było podsumowaniem całorocznej pracy uczniów, nauczycieli i dzielnicowych, jak i dowodem na to, że spotkanie nieletnich z policją nie zawsze musi być nieprzyjemne.

Podobne artykuły