Tylko jeden zły parafianin

ROGOŹNO. Wielu parafian nie może się wprost doczekać, co tym razem usłyszą w niedzielę z ust księdza Kasztelana. Proboszcz parafii i św Wita długo wyliczał zasługi wiernych działających w akcjach na rzecz kościoła,  dziękując im między innymi za nowe ławki i wszelkie gesty dobrej woli. Na koniec zapewnił, iż są dobrymi parafianami, wśród których – tylko jeden to człowiek chory psychicznie, który krytykuje wszystko, co się robi w naszej parafii.

Nie wymienił jego nazwiska, ale niemal wszyscy wiedzieli, o kogo chodzi. Piszemy celowo „niemal”, bo tylko jeden nie wiedział.

Podobne artykuły