Ryczywół chce pomóc szpitalowi

RYCZYWÓŁ. Sierpniowa sesja Rady Gminy w Ryczywole tradycyjnie już dotyczyła oceny realizacji planu finansowego gminy za okres styczeń – czerwiec 2006 roku.

Drugim wiodącym tematem obrad Rady był stan finansowy Szpitala Powiatowego w Obornikach oraz jego potrzeby. Zagadnienie to referował osobiście dyrektor obornickiej lecznicy. Radni i sołtysi dowiedzieli się od niego, jakie potrzeby ma szpital, ile środków finansowych potrzeba na dokończenie prac budowlanych oraz w jakim stanie znajduje się oddział długotrwałej opieki medycznej. Usłyszeli również o planach budowy stacji dializ na gruntach szpitala. Dyrektor zapewnił radnych, że robi wszystko, aby szpital skorzystał ze środków unijnych w nowym rozdaniu na lata 2007-2013.

Po krótkiej, ale rzeczowej dyskusji ustalono, że dyrektor zwróci się do Rady Gminy z wnioskiem o wsparcie finansowe na zakup potrzebnego sprzętu specjalistycznego.

Wysłuchano też sprawozdań z klubów sportowych dotyczące realizacji zadań statutowych za minione miesiące tego roku. W dalszej części sesji przyjęto uchwałę o potrzebie zaciągnięcia pożyczki na kolejny etap budowy Gimnazjum w Ryczywole.

Podobne artykuły