Chodząc po światłach

OBORNIKI. Na obornickim Rynku rozpoczęło się już układanie kostki brukowej. Jest z jasnego granitu a będzie dzielona liniami czarnego bazaltu, tworzącymi rodzaj kratownicy. Płytę Rynku otoczono trwałymi granitowymi krawężnikami.

Ostatnim etapem będzie montowanie w płycie placu specjalnych lamp. Będzie ich 50, ułożonych liniami biegnącymi promieniście od pomnika Jana Pawła III ku wschodniej pierzei. Powstaną w ten sposób jakby promienie. Oglądane zaś z boku, będą tworzyć fragmenty kół podobne tym, jaki tworzy woda, gdy wrzucimy do niej kamień. Można sobie wyobrazić, jak interesujący efekt stworzy to po zmroku.

Ostatnią fazą ozdabiania Rynku będzie ustawienie na nim stylowej pompy do czerpania wody i nie mniej stylowych latarni. Jedyna zieleń, jaka pojawi się na Rynku, będzie mogła znajdować się w donicach. Na inną jej formę nie zgodził się Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Przebudowa płyty Rynku zakończy się jesienią. W przyszłym roku prawdopodobnie nastąpi drugi etap upiększania Rynku i najstarszej części Obornik.

Podobne artykuły