Wspólny kandydat

POWIAT OBORNICKI. Wraz z kurczącym się czasem wakacji coraz bliżej do wyborów samorządowych. Warto zatem pomyśleć o wyborze osoby mogącej zostać wspólnym kandydatem mieszkańców powiatu obornickiego na radnego wojewódzkiego.

Wspólny kandydat, to osoba, która zdobędzie maksymalne poparcie mieszkańców powiatu. Nie jest jednak łatwo wskazać taką osobę, która byłaby równo akceptowana przez lewicę o prawicę. Przez starych i młodych. Przez oborniczan, rogoźnian i ryczywolan. Musiałaby być to osoba niezwiązana dotąd w sposób wyraźny z żadna siłą polityczną. Obdarzona inteligencją i energią. Wykształcona i chętna pracować dla dobra całego powiatu. Osoba mogąca liczyć na poparcie również poza powiatem obornickim, a także w Poznaniu.

Pełniący dotąd rolę radnego Sejmiku Zbigniew Nowak stracił umocowanie partii, która go do tej roli desygnowała. Trudno też założyć jego ponowne zwycięstwo w przypadku zmiany partii. Nie byłoby dobrym wyłanianie do Sejmiku kandydatów różnych ugrupowań. Głosy by się podzieliły i nikt by na tym nie zyskał. Wspólny kandydat, to jedyna szansa na „swojego” przedstawiciela w strukturach wojewódzkich.

Z naszych informacji wynika, że przedstawiciele różnych ugrupowań prowadzą w tej sprawie wstępne konsultacje, jednak – jak można było się spodziewać – bez konkretnych  rezultatów, gdyż interes partyjny przeważa nad interesem Ziemi Obornickiej.

Podobne artykuły