Tylko na jednej stacji w Ryczywole paliwo nie spełniało norm

POWIAT OBORNICKI. Podano oficjalnie wyniki przeprowadzonych w pierwszym półroczu 2006 kontroli paliwa sprzedawanego na stacjach benzynowych. Kontrolowano też wybrane stacje benzynowe z terenu powiatu obornickiego – szczególnie te, co do których poprzednie kontrole wykazały niedostatki oraz kilka wybranych dodatkowo.

Przedstawione wyniki kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową podawane są do publicznej wiadomości na podstawie art. 31 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Wyniki uwzględniają uzyskane dotychczas wyniki badań laboratoryjnych sprzedawanego w dniu kontroli paliwa (wyniki po badaniu próbki kontrolnej lub po rezygnacji z jej badania przez kontrolowanego). Tabela zawiera wyniki badań laboratoryjnych paliwa sprzedawanego w dniu kontroli.

Jak wynika z publikowanej przez nas poniżej tabeli, jedynie stacja w Ryczywole przy ulicy Obornickiej sprzedawała benzynę nie mieszczącą się w normach poprawności. Jej tak zwany parametr prężności wynosił 65,5 – a nie powinien być większy niż 60.

 

Podobne artykuły