Czy klęska jest klęską

OBORNIKI. Klęska suszy może być „klęską”, jeżeli tak ją oceni Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Wedle zapewnień naczelnik Barbary Tojek, na wniosek pokrzywdzonych trwają już szacunki strat będące podstawą do oceny skali suszy, jaka nawiedziła Ziemię Obornicką. Zebrane dane oceni Wojewoda Wielkopolski i podejmie decyzję o ogłoszeniu stanu klęski. To dopiero pozwoli rolnikom na starania się o należne im w takim przypadku odszkodowania.

Jak pocieszyli eksperci z Ministerstwa Rolnictwa, producenci zbóż nie stracą, bo ewentualne straty powinny zniwelować wysokie ceny zbóż. Ocena Wydziału Rolnictwa może też być pomocna w staraniu się lokalnych rolników o odroczenie zapłaty kolejnej raty podatku rolnego. Decyzję na ten temat podejmie Rada Miejska.

Podobne artykuły