Remont Rynku

OBORNIKI. Rozpoczął się długo oczekiwany przez społeczeństwo obornickie remont płyty Rynku. Prace potrwają zgodnie z umową około 3 miesięcy, a przeprowadzane będą przez wyłonioną zgodnie z procedurą przetargową firmę obornicką pana Henryka Larka. Dodać tu należy, iż część robót – ułożenie nawierzchni z kamiennego bruku (granit i bazalt) wykonane zostanie przez specjalistyczną firmę brukarską z rejonu Pienin. Warto również zaznaczyć, iż owa firma wykładała brukiem także Rynek w Krakowie.

Podniesienie atrakcyjności obornickiego Rynku nie ma się jednak ograniczać tylko do wymiany jego nawierzchni. Planuje się odtworzenie na swoim dawnym miejscu publicznej pompy wodnej, która nawiązywać będzie do historycznego pierwowzoru. W przyszłości na Rynku pojawić ma się również kamienna fontanna. Myśli się też o punktowym podświetleniu płyty placu. Działania te wymagać będą dużych środków finansowych, dlatego też trudno jest w tej chwili podać ostateczny termin zakończenia wszystkich prac związanych z przebudową Rynku. Aktualnie trwający etap modernizacji głównego placu w Obornikach – wymiana nawierzchni, kosztować będzie – zgodnie z ustaleniami przyjętymi w budżecie gminy Oborniki – około 800 tysięcy złotych.To dopiero początek przywracenia tradycyjnego – historycznego charakteru najstarszej części miasta.

Podobne artykuły