Poczta strażacka

OBORNIKI, MANIEWO. 30-lecie PSP w Obornikach, stulecie OSP w Maniewie, to już dwa powody, by wydarzenia te uczcić w sposób szczególny. Powstała myśl wydania specjalnego datownika pocztowego upamiętniającego oba jubileusze.

Wiadomym jest, że jeśli strażacy coś robią, to robią to solidnie. Wyprodukowano datownik okolicznościowy ze zmienną datą. Jest to pierwszy taki datownik, gdyż dotychczasowe były wykorzystywane zaledwie jednorazowo – poinformował nas Jan Ziemski z Poczty Polskiej.

Datownikiem ostemplowano 5 tysięcy kartek pocztowych a następnie rozesłano je po kraju. Będą niewątpliwie wielką gratką dla filatelistów, gdyż edycja jest mała i okolicznościowa. Prawie 100 kartek trafiło już do Obornik i to głównie z południa Polski. Dalej zostały one odwiezione do Wrześni. Po strażackie kartki pocztowe przyjechali mł. kap. Marek Wiktorski z Markiem Furmanem. Ten ostatni odebrał zapieczętowany worek i odwiózł go do miejsca przeznaczenia. Tak kartki wędrując po kraju i świecie głoszą, iż oborniccy strażacy mają swój jubileusz.

Podobne artykuły