Monografia Ryczywołu

RYCZYWÓŁ. Niedługo mija 580 lat od pierwszej wzmianki na temat Ryczywołu. Z tej okazji zostanie wydana obszerna praca opisująca dzieje Ryczywołu i okolicznych miejscowości w przedziale czasowym od momentu pojawienia się pierwszego zapisu na temat miejscowości do roku 2006.

Opracowania tak obszernego materiału historycznego podjął się zespół w składzie Mieczysław Brust, Bronisław Godawa oraz Stanisław Nowak, przy wydatnym zaangażowaniu wójta Jerzego Gacka.

Praca jest już na ukończeniu. W najbliższych dniach trafi do drukarni a następnie do rąk czytelnika. Monografia będzie bogato ilustrowana zdjęciami. Zdaniem Jana Molskiego, prócz treści poznawczych, powinna służyć młodzieży szkolnej w kształtowaniu lokalnego patriotyzmu.

Podobne artykuły