Było co fetować

POWIAT OBORNICKI. Choć Dzień Strażaka minął ponad tydzień temu, warto poświęcić mu jeszcze kilka słów. Uroczysta impreza odbyła się na placu przed budynkami KP PSP Oborniki.

Świętowano z trzech powodów – dnia patrona strażaków św. Floriana, rocznicy 30 lat od powstania pierwszej zawodowej straży pożarnej w Obornikach oraz 5 lat od powstania Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy KP PSP Oborniki.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządów lokalnych, komendant miejski PSP w Poznaniu- bryg. Krzysztof Wiśniewski oraz przedstawiciele zarządów gminnych i powiatowych OSP. Na uroczystość zaproszono też 9 jednostek z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśni-czego terenu powiatu obornickiego. Na placu nie zabrakło karetki pogotowia z zespołem wyjazdowym obsługującej powiat obornicki. Przy okazji uroczystego spotkania odbyło się ślubowanie na sztandar Komendy pięciu nowo przyjętych strażaków: Pawła Kornackiego, Daniela Stefańskiego, Roberta Protasewicza, Marka Furmana i Piotra Ziemskiego.

Jak jest to w zwyczaju, uroczysty dzień był wyśmienitą okazją do udzielania awansów w stopniach i odznaczeń.

Miło nam donieść, że rozkazem  komendanta głównego PSP na stopień starszego aspiranta mianowano aspiranta Janusza Biedkę, aspiranta Krzysztofa Krawczaka a na stopień aspiranta mł. asp. Krzysztofa Malinowskiego i mł. asp. Bartosza Chałupkę. Rozkazem personalnym komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu na stopień młodszego ogniomistrza awansowano st. sekc. Arkadiusza Szymczaka i st. sekc. Jarosława Ślachciaka a na stopień ogniomistrza mł. ogn. Jerzego Chmielewskiego i mł. ogn. Macieja Wójcika. Rozkazem komendanta powiatowego PSP w Obornikach na stopień starszego strażaka awansowano str. Krzysztof Zielińskiego, str. Krzysztofa Szymańskiego, str. Bartosza Wilińskiego i str. Pawła Haraja.

Wśród odznaczonych znale-źli się Wojciech Wrzesiński, któremu szef MSWiA nadał brązową Odznakę Zasłużonego dla Ochrony Przeciwpożarowej. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych przyznało Srebrny Medal Za zasługi dla Pożarnictwa Arkadiuszowi Szymczakowi, Wiesławowi Łazowskiemu i Jackowi Krawczakowi. Prezydium Zarządu Oddziału Województwa przyznało Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa Markowi Wiktorskiemu i  Januszowi Biedce.

W dowód uznania za dotychczasową godną postawę strażaka-sportowca, za zdoby-wanie czołowych miejsc w biegach przełajowych także na arenie międzynarodowej, komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Ryszard Kamiński przekazał list gratulacyjny Dariuszowi Szramie.

Na zakończenie komendant powiatowy PSP w Obornikach mł.bryg. Zbigniew Spychała podziękował władzom samorządowym za dobrą współpracę w zapewnianiu bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz za tegoroczne sfinansowanie zakupu sań lodowych z kompletnym wyposażeniem.

Po uroczystości na terenie Komendy zaproszeni goście, strażacy ochotnicy i załoga jednostki udali się do pobliskiej stanicy harcerskiej w Kowanówku, gdzie odbył się po raz pierwszy strażacki bieg z przeszkodami, zorganizowany przez Komendę PSP Oborniki. Był też piknik strażacki na którym wszyscy doskonale się bawili.

Podobne artykuły