Bliska przebudowa Ogrodowej

OBORNIKI. Jak już pisaliśmy, w miniony czwartek – 4 maja, dokonano odbioru technicznego inwestycji wodno-kanalizacyjnej realizowanej przy ulicach: Okrężna, Sportowa, Sowiaka. Wybudowano tam sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z nowoczesną przepompownią. Prace budowlane przeprowadziła firma Dariusza Brombera.

Łączny koszt tej inwestycji to ponad 200 tysięcy złotych. Aktualnie prace kanalizacyjno-wodociągowe są prowadzone m.in. na ulicach: 3-go Maja i Ogrodowej w Obornikach.

Zwłaszcza ta ostatnia ulica długo czekała na skanalizowanie w związku z potrzebą przebudowy jej nawierzchni. Ten ruchliwy ciąg komunikacyjny odciążał Rynek i łączył ważne punkty miasta. Dlatego przechodnie z dużym zainteresowaniem śledzą przebieg robót.

Podobne artykuły