Wisi i fotografuje

ŚWIERKÓWKI. Po kolejnym tragicznym wypadku w Świerkówkach, pojawiło się tam stałe urządzenie foto-radarowe. Władze Obornik już jakiś czas temu przesłały do Krajowej Dyrekcji Dróg i Autostrad listę miejsc szczególnie niebezpiecznych. Wśród nich było też skrzyżowanie w Świerkówkach.

Zamontowane tam teraz urządzenie będzie rejestrowało prędkość przejeżdżających szosą nr 11 samochodów. W razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości, radar zarejestruje to, a kierowca otrzyma fotografię i mandat.

Urządzenie pracuje od niedawna a już widać efekt wyhamowania. Panie sołtys Świerkówek i Wargowa Daniela Świerkowska i Irena Magdziarek, były zgodne w opinii, że nie tyle ważne jest karanie kierowców, co wymuszenie na nich ograniczenia prędkości w tym niebezpiecznym miejscu. Uważają, że nie zaszkodziłby tam też napis ostrzegający przed radarem.

Tego typu urządzenia będą pojawiały się również w innych niebezpiecznych miejscach. Jeżeli ograniczy to liczbę wypadków, to inwestycja się opłaci.

Podobne artykuły