Weterani z Ryczywołu

RYCZYWÓŁ. Członkowie Koła Związku Kombatantów i Więźniów Politycznych z Ryczywołu spotkali się niedawno, by podsumować miniony okres i wybrać nowe władze. Wśród zgromadzonych na sali ponad 30 osób zdecydowanie przeważały kobiety.

Miłym akcentem zebrania było zakomunikowanie, iż 92 letni podporucznik Józef Bartol otrzymał awans na porucznika. Wyróżniono też (nieobecną) Wiesławę Stroińską – Figiel za opiekę nad miejscami mordów hitlerowskich. Pani Wiesława wykonała społecznie kamienne tablice na symbolicznych grobach w lasach Piotrowa i Łopiszewa.

Wójt Jerzy Gacek przedstawił zebranym sytuację w gminie i zapoznał ich z planami na najbliższą przyszłość. Byli żołnierze i tułacze z lagrów, więzień gestapo i NKWD słuchali go z wielką uwagą. To, co otrzymują teraz od społeczeństwa, jako rekompensatę za wyjątkowy patriotyzm, jest niczym wobec ich cierpień i oddania dla ojczyzny.

Podobne artykuły