Matura, matura…

ROGOŹNO. W miniony czwartek we wszystkich polskich szkołach średnich rozpoczęła się matura, pierwszy, poważny, życiowy egzamin. W Rogoźnie do egzaminu wieńczącego 12 lat nauki przystąpiło 166 abiturientów. W obowiązkowej części egzaminu z języka obcego, największym powodzeniem cieszył się język angielski. Tylko poszczególni uczniowie decydowali się zdawać język niemiecki a nieliczni rosyjski. Z przedmiotów dodatkowych najwięcej maturzystów wybrało geografię. Zaledwie kil-ku zdecydowało się na chemię, wiedzę o społeczeństwie, język rosyjski, historię, historię sztuki oraz informatykę.

Podobne artykuły