Kolejna szkoła w Kowanówku

OBORNIKI. Od kiedy Zespół Szkół Specjalnych przeniósł się z Bogdanowa do ładniejszej i lepszej placówki w Kowanówku dzieje się tam wciąż coś nowego. Niedawno z inicjatywy dyrektor Ewy Szczecińskiej została powołana trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy.

Utworzono ja z myślą o uczniach z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniach ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Nowa szkołę włączono do Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku. Radni powiatowi przyklasnęli inicjatywie a Ewa Szczecińska podziękowała im za to.

Upośledzeni uczniowie będą mogli teraz kontynuować naukę na poziomie ponadgimnazjalnymi w jednym miejscu, znanym sobie, do którego będą przyzwyczajać się przez kilka lat, gdzie czuć się będą bezpieczni. To bez wątpienia doskonała i warta popierania inicjatywa.

Podobne artykuły