Feliks Kaczmarek ponownie prezesem rogozińskich strażaków

ROGOŹNO. W ostatnią sobotę kwietnia odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych. Zebrani  wysłuchali obszernego szczegółowego sprawozdania Zarządu, które za ostatni rok złożył prezes F.Kaczmarek. Corocznie jednak strażacy spotykają się, aby podsumować każdy mijający rok. W tym roku poza wysłuchaniem i przyjęciem sprawozdań złożonych przez prezesa i skarbnika Związku zakończonych udzieleniem absolutorium, dodatkowo w programie obrad  było zatwierdzenie nowego składu Zarządu Oddziału na następną pięcioletnią kadencję.

Przedstawiciele do Zarządu wybrani zostali na zebraniach  jednostek OSP odbytych na początku bieżącego roku, poprzedzających zebranie. Ten sposób wyboru zapewnia udział w nowym składzie Zarządu przedstawicieli wszystkich ośmiu  jednostek OSP skupionych w Związku. Nowy skład Zarządu liczy 19 członków, w którym większość stanowią przedstawiciele 4 OSP (Rogoźno, Gościejewo, Parkowo i Pruśce) wchodzących w skład Krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Prezesem na następną pięcioletnią kadencję  po raz czwarty  wybrano Feliksa Kaczmarka. Jego zastępcami zostali Marian Łukaszewicz z OSP Parkowo i Józef Leon Kamiński z OSP Rogoźno. Komendantem miejsko-gminnym ponownie wybrano Stanisława Baranowskiego z OSP Pruśce a obowiązki sekretarza objął także członek OSP Pruśce Damian Grabicki, zaś finanse Związku powierzono nowemu skarbnikowi Eugeniuszowi Pawlickiemu z OSP Parkowo. Do składu prezydium Zarządu wszedł jeszcze Mieczysław Nieradka, na co dzień prezesa OSP Gościejewo.

Członkami Zarządu zostaki ponadto Stanisław Dolata z OSP Boguniewo, Leszek Frachanowski i Franciszek Pilarski z OSP Budziszewko, Sławomir Korybalski i Jacek Szcześniak z OSP Gościejewo, Bronisław Grabowski i Daniel Stefański z OSP Owieczki, Stanisław Kaszluga z OSP Parkowo, Mariusz Charchuta  z OSP Pruśce, Florian Górniak i Roman Jaśkowiak z OSP Rogoźno oraz Stanisław Filipowicz z OSP Słomowo. 

Obradom i wyborom przysłuchiwali się przybyli na zebranie goście. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z Obornik reprezentowali Zbigniew Spychała – komendant i Witold Brudnicki – były komendant a władze samorządowe Roman Szuberski i burmistrz Bogusław Janus. Obecni byli prezesi OSP w Obornikach Krzystof Tomaszewski i w Ryczywole Bronisław Godawa. Zebranie zakończyło się poczęstunkiem w stołówce szkoły i pokazem nowego nabytku naszych strażaków jakim jest przekazana do OSP Rogoźno 30 metrowa drabina na podwoziu samochodowym.  

Podobne artykuły